Facebook

Vi hjälper er synas på facebook & Instagram

Facebook 2017-11-07T16:59:58+02:00

Skapa en dialog

Facebook ger dig en möjlighet att nå en stor andel potentiella kunder. Du kan enkelt skapa en företagssida som du sedan kan använda till att skapa en dialog med nuvarande och potentiella kunder. Möjligheter på Facebook är stora då ni kan dra nytta av mediet för marknadsföring av exempelvis event, filmer samt tjänster och produkter.

Vill du komma igång med en företagssida eller utöka ditt företags nuvarande närvaro på Facebook så ska du kontakta oss. Vi hjälper till med allt från skapandet av sidan till planering och implementering av marknadsföring på Facebook. Om du enbart vill ha tips och/eller en plan för hur du kan arbeta med din synlighet och marknadsföring så hjälper vi självklart även till med det.

Utse en ansvarig för Facebook-sidan

Innan arbetet med Facebook drar igång är det viktigt att komma ihåg att du eller någon annan måste vara ansvariga för kontot. Som ansvarig ska du kunna svara på eventuella frågor, kritik eller beröm som företaget får via Facebook-sidan. Kom ihåg att det i första hand är en dialog som du är ute efter. Det handlar inte bara om att sprida information och reklam.

Med hjälp av sociala medier såsom Facebook och Instagram har du alltså en plats för att få gratis följare, en plats för annonsering och en plats för dialog med kunderna där du kan få feedback och skapa konverteringar.

Visst vet du att du även har möjlighet att synas på Instagram när du annonserar på Facebook? Med hjälp av det får du en ännu större spridning av dina annonser.

Jag vill komma igång med Facebook