Programmatic

Automatiserad programmatisk annonsering

Programmatic 2017-11-07T17:05:37+02:00

Digital annonsering med relevans, kontroll och effektivitet

Programmatic är automatiserad annonshandel där platser köps i realtid och visas för just den användaren som ni vill nå. Med Programmatic kan vi köpa annonser mot flera sajter samtidigt och anpassa det efter just er målgrupp. Här kommer vi bort från det tidigare sättet att köpa annonser, d.v.s. genom att kontakta en säljare för en specifik sajt och köpa annonsplatser.

Via Programmatic kan vi istället köpa annonser direkt via våra köpplattformar (vi använder BidTheatre och Adform) och rikta mot en specifik målgrupp istället för att låsa upp oss vid en specifik sajt.

Pris bestäms genom budgivning

Inom Programmatic lägger man ett bud för vad varje annonsvisning anses vara värd (CPM – kostnad per tusen visning eller CPC – Kostnad per klick). Slutpriset för annonsvisningarna baseras sedan på angivet bud, hur smal målgruppen är, vilken tid på dygnet eller vilken dag annonsen visats samt vilken sajt annonsen visats på.

Syns i de medier som ger störst effekt

En av fördelarna med Programmatic är att vi har möjlighet att styra annonseringen till de medier som ger störst effekt. Vi binder alltså inte upp oss på en specifik sajt/specifikt media utan kan enkelt välja bort de medier som levererar dåligt.

Kontinuerlig optimering

Då vi köper annonsplatserna direkt via ett system så har vi full kontroll över kampanjerna och kan ta del av värdefull statistik direkt från kampanjens start. Det ger oss stora möjligheter att optimera kampanjerna utifrån de nyckeltal som är satta. Så att de annonser, format, placeringar och/eller medier som presterar bäst får större utrymme än de som presterar sämre.

Frekvensstyrning på kampanjnivå

I och med att vi har möjlighet att styra hur många gånger en annons visas på kampanjnivå, till skillnad från styrning mot ett enskilt media, får vi bättre kontroll över det totala antalet annonsvisningar som användaren får ta del av. Det minskar risken för att överexponera budskapet och trötta ut användaren.

Ökad relevans

Förutom möjligheten att styra vilka sajter/medier som annonserna ska visas på så har vi också möjlighet att styra efter geografi, väder, aktuell börskurs, pollenhalt m.m.

Jag vill ha hjälp med programmatisk annonsering