Sökmotoroptimering

Sökmotorotimering 2018-03-13T10:01:59+02:00

Bättre placering i sökmotorerna

SEO (sökmotoroptimering) innebär arbetet med att anpassa er webbplats för en bättre placering i den organiska träfflistan på olika sökmotorer. Google är idag Sveriges främsta sökmotor med över 50 miljoner sökningar/dag. Synlighet i deras sökresultat ger fler besökare till din hemsida och fler potentiella kunder. Vi kan därför hjälpa dig till nya affärer!

Onpage-optimering

Arbetet med SEO kan delas in i två delar. Den första brukar kallas ”On page” och är arbetet som görs på själva webbplatsen för att göra den mer sökmotorvänlig. Här gör vi först en sökordsanalys för att ta fram de viktigaste sökorden/sökfraserna för just din bransch. Sedan gör vi en analys av hemsidan och arbetar fram relevanta titlar, metabeskrivningar, rubriker etc. När du godkänt ändringarna så implementerar vi detta på din hemsida.

Jag vill öka min hemsidas synlighet på sökmotorer

Offpage-optimering

Den andra delen i SEO-arbetet kallas för ”Off page” och handlar främst om att skapa värdefulla länkar till din hemsida. Det görs i första hand genom att skapa länkvärdigt material på hemsidan, alltså sådant som andra finner intressant och därmed vill länka till. Ett bra sätt att arbeta med detta är t.ex. genom att skriva nyheter eller blogginlägg. Detta kan du i din tur länka vidare till via dina/företagets sociala medier så att de får en större spridning och sedan kan plockas upp av andra som skriver om det och i sin tur länkar till din hemsida. Detta är ett arbete som tar tid och inte genererar bättre placeringar över en natt, men det är ett hållbart sätt för generera länkar till hemsidan.

Det är inte mängden länkar som spelar störst roll utan snarare kvaliteten på länkarna. En länk från en välbetrodd och välbesökt källa väger ofta tyngre än flera länkar från mindre sajter som har få besökare.

Arbeta långsiktigt med SEO

Genom att med jämna mellanrum arbeta med er optimering säkerställer ni så bra placeringar som möjligt och skapar en konkurrensfördel gentemot era konkurrenter. Det är viktigt att tänka på att det inte är ett arbete som har ett slutdatum, utan det är en ständigt pågående process.