Strategi

Vi identifierar, beskriver och analyserar marknadens aktörer, kanaler och trender.

Strategi 2018-03-13T10:00:40+02:00

Marknadsanalyser och mediaplaner

En marknadsanalys behövs för att samla in kunskap om vad marknaden erbjuder och vilka leverantörer som finns. Analysen innehåller alltid rekommendationer för hur ditt företag ska gå vidare i etableringsprocessen.

Vi analyserar, planerar och genomför marknadsföringsinsatser via sökmedier, tidningar och radio för att ni ska synas och höras på rätt sätt och plats. Med hjälp av våra tjänster minimeras det administrativa arbetet för er som kund samtidigt som era investeringar i sökmedia disponeras på det mest kostnadseffektiva sättet.

Jag vill utveckla en strategi
Användning av medier

Vi täcker upp 91% av mediedagen

Mediedagen: Vad vi använder

Tv-tittande är ett bra exempel på förändrat användningsmönster: det totala tittandet på TV har minskat något under senare år, från 86 procent 2010 till 81 procent 2016. Samtidigt tittar allt fler på webb-TV; andelen har ökat från 22 till 30 procent mellan 2015 och 2016. Idag har de flesta minst en mobiltelefon och sedan länge är det fler som läser kvällstidningar på nätet än i tryckt format. Användningen av sociala medier fortsätter att öka kraftigt, från 52 procent 2015 till 62 procent 2016.

Mediedagen: Unga och äldre

Unga har helt andra vanor än äldre. Ungdomar mellan 15 och 24 år använder sociala medier (94 procent), strömmad musik (83 procent), videoklipp (69 procent), webb-tv (55 procent) och webb-/poddradio (10 procent) i högre utsträckning än andra åldersgrupper. Redan 2015 års Mediebarometer pekade mot ett trendbrott i tittande på TV/rörlig bild via internet, vilket också styrkts av andra undersökningar. 2016 års Mediebarometer visar ytterligare ett ökat tittande på TV via internet. Bland 15- till 24-åringar ser 55 procent på webb-TV och 45 procent tittar i vanlig TV-apparat en genomsnittlig dag.

Bland pensionärer dominerar fortfarande TV, radio och dagstidningar på traditionella plattformar, trots att de flesta pensionärer numera har tillgång till internet. 2016 tar 27 procent av pensionärerna del av något traditionellt medium på en digital plattform och 31 procent tar del av sociala medier en genomsnittlig dag.

Medietiden: Unga och äldre

Unga och pensionärer lägger mer tid på mediekonsumtion än övriga åldersgrupper. Deras användningsmönster är både likt och olikt. En likhet är att rörlig bild och ljud används i mycket stor utsträckning, men på helt olika plattformar.

För de unga står vanlig TV för 9 procent av medietiden, för pensionärerna 30 procent. Sociala medier upptar en dryg fjärdedel av de ungas medietid (28 procent/123 minuter) en vanlig dag, medan pensionärer lägger betydligt mindre tid på dessa (3 procent/15 minuter). Unga människor lägger allt mer tid på TV/rörlig bild via internet.

Medieanvändning en vanlig dag

96 % söker på Google
80 % har en smarttelefon
81 % tittar på TV på någon plattform
30 % tittar på webb-TV
68 % lyssnar på radio
62 % läser en dagstidning på någon plattform
62 % använder sociala medier

Medier tar en stor plats i vår vardag och fyller en viktig funktion för information och underhållning. Under 2000-talet har den teknologiska utvecklingen medfört nya förutsättningar för såväl medierna som för medieanvändarna.

Länge har det rått en påfallande stabilitet i det traditionella medielandskapet, men under senare år har gamla mönster börjat luckras upp. Gamla medier ersätts förvisso inte med nya, men däremot ökar användningen av nya plattformar samtidigt som de gamla plattformarna fortfarande utgör en naturlig del av befolkningens vardag.